Koordinator : paijo
Pembimbing : tukiem
Tempat : lapangan
Hari : kamis
Waktu : 14.00

Palang Merah Remaja