Atletik
Juara : 1
Tingkat : Kabupaten
Penyelenggara : PASI Temanggung
Tahun : 2019

Guruh A

Nita Ningrum

Adi Prasetyo